Arbete och teknik på människans villkor
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

arbetsmiljölagstiftningen

psykosocial

arbetsmiljö

fysiklaiska faktorer

belastningar

metod

människa-tekniksystem

kognition

process

ergonomi

risk

ekonomi

Redaktör

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Mats Bohgard

Stig Karlsson

Eva Loven

Lars-Åke Mikaelsson

Lena Mårtensson

Linda Rose

Pernilla Ulfvengren

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-7365-037-3

Mer information

Skapat

2017-10-07