Människa-tekniksystem
Kapitel i bok, 2008

kognitiv ergonomi

automation

uppmärksamhet

människa-maskinsystem

minne

gränssnittsdesign

prestation

beslutsfattande

sinnen

displayer

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pernilla Ulfvengren

Arbete och teknik på människans villkor

85-
978-91-7365-037-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-7365-037-3

Mer information

Skapat

2017-10-07