Metoder
Kapitel i bok, 2008

miljöpåverkansanalys

uppgiftsanalys

utvärderingsmetoder

mental arbetsbelastning

subjektiv skattning

datainsmalingsmetoder

komfort

antropometriska metdoder

riskanalys

utvecklingsmetoder

interaktionsanalys

objektiva ergonomimätningar

fysisk belastning

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Linda Rose

Stig Karlsson

Arbete och teknik på människans villkor

105-
978-91-7365-037-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-7365-037-3

Mer information

Skapat

2017-10-07