Rule Breaking in New Product Development - Crime or Necessity?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Tommy Olin

Chalmers, Institutionen för projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Chalmers, Institutionen för projektledning

Creativity and Innovation Management

0963-1690 (ISSN) 1467-8691 (eISSN)

Vol. 10 1 15-25

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07