The Influence of Visualization Technologies on Estimating Object Sizes and Colours
Poster (konferens), 2008

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Lars Bråthe

Beata Stahre Wästberg

Chalmers, Arkitektur

Initiative Chalmers: Den mänskliga faktorn...?, Göteborg, Sweden, October 7–8, 2008

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08