A genetic analysis of axon guidance in the C. elegans pharynx.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Developmental biology

Författare

Catarina Mörck

Göteborgs universitet

Claes Axäng

Göteborgs universitet

Marc Pilon

Göteborgs universitet

Developmental Biology

Vol. 260 158-175

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Genetik

Mer information

Skapat

2017-10-10