Information quality implications of planning process integration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mattias Gustavsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Journal of Manufacturing Technology Management

Vol. 19 933-952

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi