Analysis of Tool Wear in CGI Machining
Paper i proceeding, 2008

Författare

Gustav Grenmyr

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Jacek K Kaminski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Proceedings of International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, June 29th - July 2nd, 2008 – Orlando, Florida, USA

Vol. Volume I 34-39
1-934272-43-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

1-934272-43-6

Mer information

Skapat

2017-10-06