Design of Human-Map System Interaction
Paper i proceeding, 2008

Författare

Johannes Prison

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Thomas Porathe

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Proceedings of the ACM SIGCHI 26th CHI Conference in Florence, Italy 5-10 April 2008.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08