Design of Human-Map System Interaction
Paper i proceeding, 2008

Författare

Johannes Prison

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Thomas Porathe

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Proceedings of the ACM SIGCHI 26th CHI Conference in Florence, Italy 5-10 April 2008.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08