Promises and Challenges of Societal Entrepreneurship:Sweden and Beyond
Paper i proceeding, 2008

Sweden

societal utility

entrepreneurship

innovation

economic

social

Författare

Mats Lundqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Karen Williams Middleton

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Soci(et)al Entrepreneurship Conference, April 6-8 2008, VU University Amsterdam

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08