Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till kemi, sex "workshops"
Rapport, 2003

Rapporten behandlar hur elever förstår centrala aspekter av kemin. Först kommer tre workshops om materiens bevarande, byggnad respektive faser. Därefter tas blandning, lösning och vattnets kretslopp upp. Som avslutning kommer två workshops om ämnen respektive kemiska reaktioner.

Författare

Björn Andersson

Göteborgs universitet

Frank Bach

Göteborgs universitet

Birgitta Frändberg

Göteborgs universitet

Ingrid Jansson

Göteborgs universitet

Christina Kärrqvist

Göteborgs universitet

Eva Nyberg

Göteborgs universitet

Wallin Anita

Göteborgs universitet

Ann Zetterqvist

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Skapat

2017-10-10