Reducing bottle-necks in a manufacturing system with automatic data collection and discrete-event simulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Arne Ingemansson

Torbjörn Ylipää

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Gunnar Bolmsjö

Journal of Manufacturing Technology Management

1741-038X (ISSN)

Vol. 16 6 615-628

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07