Coarse-grained model for growth of α- and k-Al2O3 on TiC and TiN(111): thin alumina films from density-functional calculations
Paper i proceeding, 2008

Författare

Jochen Rohrer

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Journal of Physics: Conference Series 100

082010

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan teknik