The Structure of Cavitation and its Effect on the Spray Pattern in a Single-Hole Diesel Nozzle
Paper i proceeding, 2001

diesel injection

cavitation

spray

Författare

Lionel Christopher Ganippa

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Göran Bark

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jerzy Chomiak

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

SAE paper 2001-01-2008

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07