Multi-species laser-based imaging of a Diesel spray
Poster (konferens), 2002

optical analysis

Diesel spray

Författare

Joachim Gronki

J. von Saldern

T. Kunzelmann

W. Bessler

J. Koch

C Schulz

Michael Försth

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Lionel Christopher Ganippa

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

28 Symposium (International) on Combustion

166-

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08