Space Geodesy at Yebes: Station Motion from VLBI and GPS
Övrigt konferensbidrag, 2008

local tie

VLBI

GPS

Författare

Susana García Espada

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Francisco Colomer Sanmartin

in Proceedings of the 5th IVS General Meeting "Measuring the future", eds A. Finkelstein, D. Behrend

93-97
978-5-02-025332-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-5-02-025332-2

Mer information

Skapat

2017-10-07