Research Study on the Sinking Sequence of MV Estonia
Rapport, 2006

SIMCAP

Estonia

Författare

Martin Schreuder

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Farkostteknik