Under Sleeper Pads - Influence on Dynamic Train-Track Interaction
Rapport, 2006

Författare

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)