Out-of-Round Railway Wheels - Assessment of Wheel Tread Irregularities in Train Traffic
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Journal of Sound and Vibration

Vol. 293 795-806

Ämneskategorier

Maskinteknik