On the H^1 - L^1 bundedness of operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Stefano Meda

Peter Sjögren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Maria Vallarino

Proceedings of the American Mathematical Society

0002-9939 (ISSN) 1088-6826 (eISSN)

Vol. 136 2921-2931

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08