Development of microstructure during creep of polycrystalline mullite and a nanocomposite mullite/5 vol.% SiC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Stefan Gustafsson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

J. E. Pitchford

W. J. Clegg

E. Lidén

E. Carlström

Journal of the European Ceramic Society

0955-2219 (ISSN)

Vol. 29 4 539-550

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1016/j.jeurceramsoc.2008.06.036

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18