Defocus Convergent Beam Electron Diffraction Analysis of Dislocations in Mullite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Stefan Gustafsson

SuMo Biomaterials

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Journal of Microscopy

0022-2720 (ISSN) 1365-2818 (eISSN)

Vol. 233 2 346-351

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1111/j.1365-2818.2009.03127.x

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18