Effect of Catalyst Pattern Geometry on the Growth Behaviour of Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

G.-H. Jeong

N. Olofsson

Lena Falk

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Eleanor E B Campbell

Carbon

0008-6223 (ISSN)

Vol. 47 696-704

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08