Hydrogen tunneling on a metal surface: A density-functional study of H and D atoms on Cu(001)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per G. Sundell

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Surface Science

Vol. 593 102-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07