Biskit - A software platform for structural bioinformatics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

protein-protein binding

python

simulations

Författare

Raik Grünberg

Michael Nilges

Johan Leckner

Göteborgs universitet

Bioinformatics

1367-4803 (ISSN) 1367-4811 (eISSN)

Vol. 23 6 769-770

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Sannolikhetsteori och statistik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1093/bioinformatics/btl655

Mer information

Skapat

2017-10-10