Use of an ATP assay to determine viable microbial biomass in Fennoscandian Shield groundwater from depths of 3-1000 m
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

introduced organic-compounds

adenosine-triphosphate

bacteria

rock

microorganisms

southeastern sweden

luciferase

deep crystalline bedrock

bioluminescence

starvation

Författare

Hallgerd Eydal

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

Journal of Microbiological Methods

0167-7012 (ISSN)

Vol. 70 2 363-373

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.1016/j.mimet.2007.05.012

Mer information

Skapat

2017-10-10