Structure and molecular interactions of a unique antitumor antibody specific for N-glycolyl GM3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

glycolylneuraminic acid

antigen

crystal-structure

data-bank

recognition

dynamics calculations

gangliosides

fab fragment

diffraction data

monoclonal-antibody

Författare

Ute Krengel

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Lise-Lotte Olsson

Carlos Martínez

Ariel Talavera

Gertrudis Rojas

Elin Mier

Jonas Ångström

Göteborgs universitet

Ernesto Moreno

Journal of Biological Chemistry

0021-9258 (ISSN) 1083-351X (eISSN)

Vol. 279 7 5597-5603

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1074/jbc.M311693200

Mer information

Skapat

2017-10-06