PARTNEW - New Solvent Extraction Processes for Minor Actinides - Final Report
Rapport, 2004

Författare

C Madic

F Testard

M Hudson

Jan Liljenzin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

B Christiansen

M Ferrando

A Facchini

A Geist

G Modolo

A Gonzales-Esperanto

J De Mendoza

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22