PDE-preserving properties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

operators

Författare

Henrik Petersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Journal of the Korean Mathematical Society

0304-9914 (ISSN)

Vol. 42 3 573-597

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06