Decreasing subsequences in permutations and Wilf equivalence for involutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

forbidden subsequences

Författare

M Bousquet-Melou

Einar Steingrimsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Journal of Algebraic Combinatorics

0925-9899 (ISSN) 1572-9192 (eISSN)

Vol. 22 4 383-409

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06