Hypercyclic conjugate operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

manifolds

universal

invariant

subspaces

Författare

Henrik Petersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Integral Equations and Operator Theory

0378-620X (ISSN) 1420-8989 (eISSN)

Vol. 57 3 413-423

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s00020-006-1459-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-01