Radon transform on H-type and siegel-type nilpotent groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

heisenberg-group

harmonic-analysis

Författare

L. Peng

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

International Journal of Mathematics

0129-167X (ISSN)

Vol. 18 9 1061-1070

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08