A connection between the volume fractions of the Stienen model and the dead leaves model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Marianne Månsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Advances in Applied Probability

0001-8678 (ISSN) 1475-6064 (eISSN)

Vol. 39 1 41-52

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06