Interarrival times in a counting process and bird watching
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

density

Författare

Dragi Anevski

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Statistica Neerlandica

0039-0402 (ISSN)

Vol. 61 2 198-208

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06