The Effect of Elliptical Nozzle Holes on Combustion and Emission Formation in a Heavy Duty Diesel Engine
Paper i proceeding, 2000

Diesel engine

combustion

non-circular nozzle

Författare

Andreas Matsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lisa Jacobsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

SAE paper 2000-01-1251

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06