Invariant random graphs with iid degrees in a general geography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Johan Jonasson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Diskret matematik