Multiple Diesel Injection: Fuel Flow and Penetrations Measurements
Poster (konferens), 2003

spray properties

injection

Diesel

Författare

Rickard Ehleskog

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lionel Christopher Ganippa

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Alf Magnusson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Sven B Andersson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Towards Cleaner Diesel Combustion, Eindhoven

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07