Synthesis structure and some reactions of (C5Me4hex)2Ru2(CO)4
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

S Ngubane

Mikael Håkansson

Susan Elisabeth Jagner

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

John R. Moss

A Sivaramakrishna

Journal of Organo metallic Chemistry

Vol. 693 343-348

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06