PuO2 and Spent Nuclear Fuel Matrix Dissolution Under Repository Conditions
Doktorsavhandling, 2008

KB
Opponent: Dr Christophe Jégou

Författare

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7385-224-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2905

KB

Opponent: Dr Christophe Jégou

Mer information

Skapat

2017-10-08