Gammaspektrometrisk analys av plutonium: isotopsammansättning och ålder
Rapport, 2008

Författare

Henrik Ramebäck

Göran Ågren

Ulrika Nygren

Annika Tovedal

Kenneth Lidström

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06