An overview and historic look back at the solvent extraction using nitrogen donor ligands to extract and separate An(III) from Ln(III)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Michael Hudson

Sofie Englund

M Nilsson

Radiochim Acta

96 225-233

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30