High-resolution superconducting single-flux quantum comparator for sub-Kelvin temperatures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Alexander Savin

J Pekola

T Holmqvist

J Hassel

L Grönberg

Anna Kidiyarova-Shevchenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Appl. Phys. Lett

Vol. 89 133505-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07