Comparative study of rapid-single-flux-quantum devices based on low-, medium- and high-T-c technologies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Pascal Febvre

Hannes Topfer

T Ortlep

Anna Kidiyarova-Shevchenko

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Supercond. Science and Tech.

Vol. 15 6 952-955

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07