Terahertz transmission spectroscopy by Josephson oscillator and cold-electron bolometer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mikhail Tarasov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Leonid Kuzmin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Evgeni Stepantsov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ian Jasper Agulo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Alexei Kalaboukhov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Anna Kidiyarova-Shevchenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

SPIE USE

Vol. 4 5619-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08