Sea Ice Monitoring in the Arctic and Baltic Sea Using SAR
Kapitel i bok, 2008

Författare

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

W. Dierking

Remote Sensing of the European Seas, authors, V. Barale, M. Gade, Springer

383-398

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-08