An elementary proof of the Wallis product formula for pi
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Johan Wästlund

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

American Mathematical Monthly

0002-9890 (ISSN)

Vol. 114 10 914-917

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06