Using databases for real time systems
Paper i proceeding, 1997

Författare

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Real Time Programming 1996


008042614X (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

008042614X

Mer information

Skapat

2017-10-07