Redesign of CHAMP Control System Using SOFA Components
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Sven Arne Andreasson

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Jan Valdman

ISPE/IFAC Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the future, CARS-FOF’02


972-95194-5-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

972-95194-5-5

Mer information

Skapat

2017-10-08