Component-based decomposition of FMS software
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Sven Arne Andreasson

Institutionen för datavetenskap

Jan Valdman

Pemysl Brada

Proceedings of ICCC’2000 conference, High Tatras

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07