Modular forms and L-functions with a partial Euler product
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Converse theorems

Euler product

L-functions

Modular forms

Författare

Stefan Lemurell

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

J. Ramanujan Math. Soc.

0970-1249 (ISSN)

Vol. 23 2 105-121

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07